Gaussia Services

Palvelee ja auttaa organisaatioita toteuttamaan itseänsä siten, että ne kykenevät ymmärtämään ja soveltamaan parhaita käytäntöjä ja oppeja tuottaen hyvinvointia ja lisäarvoa kaikille osallisille jatkuvan parantamisen hengessä.

Palvelut

Gaussia auttaa organisaatioita muun muassa seuraavissa aihe-aluessa

ONGELMANRATKAISU
Etsin ratkaisun toimintaanne vaikeuttavien ongelmien poistamiseksi ja parannusmahdollisuuksien toteuttamiseksi. Sovellan pääsääntöisesti SixSigman prosessia, mutta A3 sekä 8D sekä muutkin sovellukset voidaan sovittaa ongelmaanne. Erittäin mielelläni myös koulutan ja valmennan henkilöstöänne toteuttamaan vastaavia projekteja omatoimisesti ja omaa osaamistanne jatkuvasti parantaen.
AUDITOINTI

Haluan tukea teitä mm. sisäisten auditointien osaamisen kehittämisessä ja sparrata niiden toteuttamisessa.

Ulkoisten auditointien osalta voimme auttaa niiden onnistuneessa läpiviennissä sekä tukea toimintajärjestelmien toteuttamista ja menestyksellistä ylläpitoa.

Jos toimittajien tai alihankkijoiden auditointeihin on vaikea järjestää osaamista tai henkilökuntaa, voitte hankkia tämän palvelun meiltä.

TOIMINTAJÄRJESTELMÄT

Organisaatioissa on terveellistä kiinnittää huomiota laadullisten tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen asiakkaille, ympäristömyönteiseen ajatteluun sekä terveyden ja turvallisuuden edistämiseen työyhteisössänne.

Kansainväliset standardit ISO 9001, ISO 14001 sekä ISO 45001 muodostavat koetellun ja toimivan viitekehyksen näiden systemaattiseksi toteuttamiseksi.

Näiden järjestelmien toteuttaminen ja ylläpito ovat erikoisalaani.

VUOKRALAATUPÄÄLLIKKO

Tarvittaessa voin toimia vuokrattuna resurssina edellä mainituissa palveluissa sekä verkostoni kautta organisoida lisävoimia yritykseenne myös muissa tarpeissa.

Osaaminen

Prosessien kehittäminen

Haluan auttaa organisaatiotasi silloin, kun toimintaprosessejanne ei ole kuvattu tai ne eivät toimi. Prosessien kehittämisen kautta mahdollistuu organisaatiosi toiminta jatkumoksi markkina- ja asiakastarpeesta suunnittelun ja toteutuksen kautta asiakkaalle. Prosessien kuvaaminen sinänsä ei vielä ratkaise juuri mitään, vaan tämän hyvä alun jälkeen on hyvä miettiä, miten prosessien kautta tavoitteiden saavuttaminen voidaan sisäistää poikkiorganisatorisesti. Kun mietit, miten prosessien jatkuvaa parantamista ja prosessien kypsyyttä tulisi miettiä, Gaussia voi tässä auttaa.

Ongelmanratkaisu

Pulmien pohtiminen ja niiden ratkaiseminen on korkean tason kognitiivista toimintaa, minkä on todettu olevan parhaimmillaan erittäin motivoivaa ja palkitsevaa tekemistä.

Voin valmentaa ja tukea erilaisissa ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa. Eli päivittäisissä pulmissa aina asiakasreklamaatioihin ja sitkeisiin pysyväisongelmiin asti. Käytössä on mm. eri tasojen SixSigma-osaamista, materiaalien analyysijärjestelmät sekä kehittyneet työkalut datan analysointiin tarvittaessa, sekä terve maalais- ja kaupunkilaisjärki.

Auditointi

Auditointi on määrämuotoinen ja riippumaton (objektiivinen) arviointi sen havaitsemiseksi, onko auditoinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Nämä vaatimukset voivat olla esimerkiksi laatujärjestelmävaatimuksia. Auditoinnin tekee yleensä yksi tai useampi auditoinnin kohteen kannalta riippumaton henkilö.

Gaussiassa osataan auditoinnit! Olen tehnyt niitä kumppaniemme kanssa satoja, niin sisäisiä, ulkoisia kuin toimittaja-auditointeja sekä kouluttanut auditoijia. Sertifioituina auditoijana hallitsen kaikki tarpeelliset menettelyt, voin suorittaa auditointeja puolestanne esimerkiksi alihankkijoillenne ja toimittajillenne sekä kouluttaa auditoijia.

Sertifikaatit ja tunnustukset

Simplifying Business Complexity Quality, Safety, Sustainability

From market research, design and prototyping to production and delivery, we cover it all.

OTA YHTEYTTÄ ESA HEIKKISEEN

Jutellaan miten voin auttaa organisaatiotanne!